• 1993

Türkiye Bankalar Birliği fiktif işlem Yönetmeliği

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) aldığı karar ile birlikte pos cihazları, kredi kartları ve banka karlarının amaçlarının dışında kullanılmasının tespit edilebilmesi için bir tanzim kararı alınmıştır. İnternette pos cihazlarının, banka kartlarının ve kredi kartlarının amacının dışında kullanıldığı işlemlere Fiktif İşlem olarak adlandırılmıştır. Sayfanın sonunda fiktif işleme maruz kalınmaması için kullanılmakta olan online tahsilat yazılımları hakkında bilgi verilmiştir.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) aldığı karar ile birlikte pos cihazları, kredi kartları ve banka karlarının amaçlarının dışında kullanılmasının tespit edilebilmesi için bir tanzim kararı alınmıştır. İnternette pos cihazlarının, banka kartlarının ve kredi kartlarının amacının dışında kullanıldığı işlemlere Fiktif İşlem olarak adlandırılmıştır. Sayfanın sonunda fiktif işleme maruz kalınmaması için kullanılmakta olan online tahsilat yazılımları hakkında bilgi verilmiştir.

Türkiye Bankalar Birliği Tebliği

POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlemi (Bundan sonra bu tip işlemler “Fiktif İşlem” olarak adlandırılacaktır) gerçekleştiren üye işyerlerinin belirlenmesi amacıyla, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkralarının (s) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Birliklerin görev ve yetkileri” başlıklı 80 inci maddesi ile “Organlar ve statü” başlıklı 81 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, aşağıda belirtilen mesleki tanzim kararı alınmıştır.

Fiktif işlem yonetmeligi

 Buna göre;

 I. Aşağıda tanımlanan kriterlerden herhangi birinin oluşması durumunda, söz konusu üye işyerleri fiktif işlem gerçekleştirmiş sayılacaktır:

 1. Bu konuda kesinleşmiş bir yargı kararının varlığı.

 2. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir idari kararın varlığı.

 3. Yukarıda belirtilen fiktif işlemler dışında, Ek:1’de çalışma esas ve usullerine yer verilen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesinin fiktif işlem tespit kararının varlığı. Üyeler, aralarında herhangi bir üye işyeri anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın, bir üye işyeri hakkında, yukarıdaki (1) ve (2) numaralı bentlerde yer verilen hususlardan herhangi birinin varlığını öğrenmeleri halinde, bu durumu derhal Türkiye Bankalar Birliği’ne bildirmekle yükümlüdürler.

 II. Türkiye Bankalar Birliği, (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında fiktif işlem gerçekleştirdiği tespit edilen üye işyerlerini, üyelerinin yanı sıra, Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyelerine, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye derhal tebliğ eder.

 III. Üyeler,

1. (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında alınan fiktif işlem kararlarının kendilerine bildirimini takiben en geç yedi gün içinde ilgili üye işyerleri ile olan sözleşmelerini fesih ihbarında bulunarak sona erdirirler ve bu üye işyerlerine tahsis ettikleri POS terminallerini aynı süre içerisinde işleme kapatırlar.

 2. Ayrıca bu üye işyerleriyle bir yıl süre ile üye işyeri anlaşması yapamazlar.

3. (I) numaralı maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamında alınan fiktif işlem kararı tarihinden itibaren beş yıl içinde, aynı eylemin tekrarlanması halinde yukarıda belirtilen bir yıllık süreyi üç yıl olarak uygularlar.

 IV. İlgili üye işyerinin fiktif işlem gerçekleştirmediğine dair kesinleşmiş yargı kararının ibrazı veya kamu kurum ve kuruluşlarının ya da Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesinin üye işyerince fiktif işlem gerçekleştirildiği yönündeki kendi kararını ortadan kaldırmak yönünde karar alması hallerinde, Birlik tarafından yaptırımın kaldırıldığı hususu (II) numaralı maddede belirtilen kurum ve kuruluşlara derhal bildirilir.

Tebliğ olunur.

Yeni BDDK Tebliğine Uygun E-tahsilat Yazılımları

E-tahsilat sistemleri ve bayi tahsilat sistemleri Türkiye Bankalar Birliği Tebliği’ne göre güncellenmiş ve işletmelerin fiktif işlem görmemeleri için gerekli bütün prosedürler yerine getirilmiştir. İnternette online kredi kartı tahsilatı yapmakta olan firma, kurum ve kuruluşlar hiç bir sıkıntı yaşamadan işlemlerine devam edebilmektedirler.

E-tahsilat Sistemleri Hakkında

E-tahsilat ilk defa 2007 yılında 13 yıllık yazılım geçmişi bulunan Eçözüm firması tarafından geliştirilmiştir. Ana merkez İstanbul Şişli’de ARGE çalışmaları ise İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilmektedir.

E-tahsilat Sistemleri Test

Online tahsilat sistemi E-tahsilat yazılımlarını incelemek isterseniz detaylı bilgi talebinde ve sizden istenen bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır. Bununla birlikte online telefon üzerinden bilgi almak isterseniz 0 212 256 60 00’ı arayabilirsiniz.

YORUM BIRAKABİLİRSİNİZ

Yorumunuz 24 saat içerisinde incelenmektedir.

ÜCRETSİZ BİLGİ TALEBİ

E-tahsilat uzmanlarımızın sizi aramasını isterseniz

BİLGİ TALEBİ
SON YAZILAR

© Copyright 2020 E-tahsilat bir Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. markasıdır.